Login with Facebook Yardm SSS Hakkmzda Bize Ulan
eKibris.com
Ho Geldiniz. ye Girii burada! Yada hemen ye Ol!
  • Detayl Arama
Ana sayfaya dn
Ana Kategori : Araba & Motorlu Aralar > Yedek Para > Far/Lambalar
rn No: 39843   |  Sat: Ak
Bu rne teklif mi vermek istiyorsunuz? ye Girii Yapn Yazc dostu olarak grntle rn Takibe Al

H7 XENON, H1 XENON, H3 XENON, H11 XENON, CANBUS LI XENON, KENBAS

Resmi Byk Boyutta Grntle

Adet : 10
Fiyat: 150,00 TRY

Soru sorabilmek iin ye girii yapmalsnz

Kalan Sre : 43 gn, 8s 34d
Balama Tarihi : 30 May. 2022 23:01:09
Biti Tarihi : 30 Aug. 2024 23:01:09


TELEFON NUMARASI in Giri Yap.
Blge : çankaya ankara, Girne
lke : Kuzey Kýbrýs


Telefon: - 5074897533  
Durumu: - Yeni  

Açýklama

/ / / ývý ý) - MODýFýYE / / / ývý ý) - MODýFýYE / / / ývý ý) - MODýFýYE / / / ývý ý) - MODýFýYE / / / ývý ý) - MODýFýYE / / / ývý ý) - MODýFýYE / / / ývý ý)

/// MD-MoDiFiYE design tuning accessory

__________________________________________________________________________________________________________

/ / / ývý ý) - MODýFýYE CANBUS LI XENON KÝT / / / ývý ý) - MODýFýYE

KIRMIZI KUTU YENÝ SÜRÜM SHARK

- KOMPLE SET HALÝNDE FÝYATIDIR,

- SAÐ-SOL XENON AMPUL , SAÐ SOL BEYÝN,BALANS, BAÐLANTI APARAT VE KABLOLARI

- MONTAJ ÝÇÝN KULLANIM KLAVUZU KUTU ÝÇERÝSÝNDE GÖNDERÝLMEKTEDÝR

- CANBUS LI MODELDIR. ARIZA IÞIÐI YAKMAZ. ARABANIN ELEKTRONÝK AKSAMIYLA ÝLGÝLÝ SORUN ÇIKARTMAZ

YENÝ MODEL ARAÇLARDA SORUNSUZ KULLANABÝLÝRSÝNÝZ.

DÝÐER CANBUS SÝSTEMÝ OLMAYAN XENONLARLA KARIÞTIRMAYINIZ.

TÜM ÜRÜNLERÝN BEYÝN- AMPUL VE DÝÐER APARATLARI KONTROL EDÝLÝP SONRA KARGOLANMAKTADIR

6000 CALVÝN VE 8000 CALVÝN EN YÜKSEK VERÝMÝ ALABÝLECEÐÝNÝZ MODELLERDÝR.

H4 ÇÝFT DEVRE XENON VE 12000C -30000C XENONLAR ÝÇÝN LÜTFEN FÝYAT YARDIMI ALINIZ

XENON ÝÇÝN YARARLI BÝLGÝ:

Asýl amacý her türlü hava koþulunda en üst seviyede görüþ üstünlüðü saðlamak olan Xenon HID (High Intensity Discharge) Sistemleri, yüksek voltajla oluþturulan elektrik arkýnýn Xenon gazý ortamýnda saðladýðý üstün bir aydýnlatma sistemidir...

Uzaktan bakýldýðýnda sadece göze hitap edermiþ gibi gözüken, fakat asýl amacý sürücünün görüþ mesafesini daha az enerji harcayarak artýrmak olan Xenon``un ömrü de, normal farlara göre en az 5 kat daha fazladýr. Bu sayede hem enerji tasarrufu saðlar, hem de 2 kat daha fazla ýþýk vererek, oluþturduðu netlik sayesinde gece sürüþlerinde, gündüz sürüþ konforu ve performansý saðlar..

Saðlýklý bir insanýn görüþ kapasitesi gündüz % 100 iken, gece bu oran % 30-40 `lara düþmektedir. Bununla beraber, sisli, yaðmurlu ve karlý havalarda sürücülerin görüþ mesafeleri önemli oranda azalmaktadýr. Ýþte Xenon HID (High Intensity Discharge) Sistemleri bu olumsuz koþullarý minimuma indirmektedir, Unutulmamalýdýr ki; gece sürüþlerinde düzgün görüþ saðlamak, tehlikeli koþullarda yerinde tepki verebilme fýrsatý doðurur. Bu konu ile ilgili olarak Amerika `da yapýlan araþtýrmalara göre kazalarýn %60 `ýndan fazlasýnýn karanlýk hava koþullarýnda meydana geldiði raporlanmýþtýr...

ÖNEMLÝ NOT :

Lütfen sipariþ aþamasýnda ampül tipini bildiriniz

(H1 - H7 - H3 - H4 uzunlar halojen - H11 - 9006 - 9005)

SAHÝBÝNDEN ÜZERÝNDEN GÜVENLÝ E TÝC. GET ÝLE ALIMLARDA SÝTENÝN YANSITTIÐI KOMÝSYON ORANLARI EKLENMEKTEDÝR. 3-6 VE 12 TAKSÝTLE ÝÞLEM YAPABÝLÝRSÝNÝZ. GET ALIMLAR ÝÇÝN LÜTFEN ÝLETÝÞÝME GEÇÝNÝZ.

________________________________________________________________________________________________________

Türkiyede ///MD-MODÝFÝYE farkýyla en uygun fiyatlarla.........................

____________________________________________________________________________

Tüm ürünlerde olduðu gibi ///MD-MODÝFÝYE kalite ve güvencesiyle...........

Ürünlerimiz tam faturalý ve sýfýr kutusundadýr.sahip olduðunuz ürünler ayný gün içerisinde anlaþmalý kargolarýmýzla en uygun fiyatla gönderilir................................

/ / / ývý ý) - MODýFýYE / / / ývý ý) - MODýFýYE / / / ývý ý) - MODýFýYE / / / ývý ý) - MODýFýYE / / / ývý ý) - MODýFýYE ______________________________________________________________________________

MD-MODÝFÝYE YENÝLENEN ÇEÞÝTLERÝ VE YENÝ UZMAN KADROSU TEKNÝK EKÝBÝ ÝLE TEKRAR HÝZMET VERMEYE BAÞLAMIÞTIR.EN HIZLI HÝZMET , EN UYGUN FÝYAT VE MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝNÝ AMAÇ EDÝNMÝÞ OLAN FÝRMAMIZ YILLARDIR SÜRDÜRMEKTE OLDUÐU VÝZYON VE MÝSYONUNDAN ÖDÜN VERMEDEN SÝZLER ÝÇÝN ÇALIÞMAKTADIR

Demir BEY

/ / / ývý ý) - MODýFýYE__ KALÝTELÝ VE SORUNSUZ ALIÞVERÝÞ __ / / / ývý ý) - MODýFýYE

Posta Koullar

Postala creti
Posta Yok, Elden Alnacaktr
Offline deme (Normal deme)
Havale
Havale
Satcya Soru Sor
Satcya rn ile ilgili soru sorabilmeniz iin ye girii yapmanz gerekmektedir.
lan sahibi , modifiye , bu ilanin doru olduunu onaylyor ve btn sorumluluunu kabul ediyor. Ltfen eer bir sorunuz varsa bunu rn satn almadan once "Satcya Soru Sor" seeneini kullanarak sorun.