Login with Facebook Yardım SSS Hakkımızda Bize Ulaşın
eKibris.com
Hoş Geldiniz. Üye Girişi burada! Yada hemen Üye Ol!
  • Detaylı Arama

Kiþisel bilgileriniz ve gizlilik haklarýnýz yalnýzca sizindir; gizliliðiniz en az sizin olduðu kadar bizim için de çok önemlidir. Bu yüzden bizimle paylaþtýðýnýz kiþisel bilgilerinizi korumak görevimizdir. Kullanýcýlarýmýzýn gizliliðini ve kiþisel bilgilerini eKIBRIS olarak korumak için dünya çapýnda müþteri gizliligi ve kiþisel bilgi korunmasý için uygulanan deðiþik yöntemleri kullanýyoruz

Not
Size gerekli olduðu takdirde kimliðinizin saptanabileceði ve size ulaþabileceðimiz kiþisel bilgileriniz sorulacaktýr. Bu bilgi site üzerinden herhangi bir faaliyette bulunduðunuzda hem kendi güvenliðiniz hem de diðer üyelerin güvenliði için istenecektir. Kiþisel bilgileriniz þu ana amaçlar için kullanýlýr;
Eriþim
Kiþisel bilgilerinizin doðru ve güncel kalmasý için gerekli özellikler sitemizde saðlanmýþtýr. “Üye Alaný”ndan sitedeki bilgilerinizi her zaman görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.