Login with Facebook Yardım SSS Hakkımızda Bize Ulaşın
eKibris.com
Hoş Geldiniz. Üye Girişi burada! Yada hemen Üye Ol!
  • Detaylı Arama

MSN/Hotmail e-maili olanlar..
Sayýn Üyemiz,

Eðer Hotmail.com veya MSN e-mail hesabýnýz var ise ve bu e-mail hesabý ile sitemize üye olduysanýz lütfen SPAM dosyanýzý kontrol ediniz. Bazý üyelerimizden e-maillerimizin SPAM dosyalarýna gittiðinin ve bu sorunu gidermek için eKibris.com adresini güvenilir e-mail adresi bölümüne girdiklerinin haberini aldýk. Eðer SPAM dosyanýzda bizden e-mail varsa, e-maili açarak ve SPAM DEÐÝL / NOT SPAM seçeneðini seçerek e-maillerimizin INBOX'unuza sorunsuz ulaþmasýný saðlayabilirsiniz.

Ýyi Alýþ-Veriþler Dileriz,
eKibris.com
2 Seneyi Doldurduk !
eKibris.com ailesinin parçasý olduðunuz için teþekkür ederiz. Birlikte nice bol alýþ-veriþli günlere.
eKIBRIS.com 1 YAÞINDA !
Sevgili eKIBRIS.com Üyelerimiz;

Eylül 2007'de resmen kullanýmýnýza açýlan eKIBRIS.com bir yýlýný doldurmuþtur. Anasayfamýzdaki temadan da görebileceðiniz gibi bu mutlu olayý eKIBRIS.com ailesi olarak Eylül ayý boyunca sizlerle paylaþmak istedik. Bu vesileyle tüm eKIBRIS.com üyelerimize teþekkür ederiz.Kategori Önerisi Verbilirsiniz

Sitemizde olmayan bir kategori önermek isterseniz admin@ekibris.com adresine e-mail atmanýz yeterli. Tüm fikirlere açýðýz.

DAU2.COM ÜYELERÝ
Sevgili DAU2.com Üyelerimiz;

DAU2.com ve eKIBRIS.com birleþmiþtir. Yeni opsiyonlarla ve yeni site görünümü ile birlikte sitemizi hizmetinize sunuyoruz.

Sitemizedeki yeniliklerin bazýlarý þunlardýr;

Bu büyük deðiþimle birlikte siz kullanýcýlarýmýzýn tek yapmanýz gereken DAU2.com adresine girip üyeliðinizi bir defaya mahsus tekrardan yaratmaktýr. Sitemize eKIBRIS.com adresinden de artýk ulaþabilirsiniz. Yeniliklerden memnun kalacaðýnýzý umar, Bedava Türkiye Bileti çekiliþi için ürün listelemenizin yeterli olacaðýný hatýrlatmak isteriz. Bedava bilet ile ilgili detaylar için lütfen siteye bakýn.

Sevgiler,
dau2.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear DAU2.com members;
DAU2.com and eKIBRIS.com has merged. We now have a new & user friendly interface.
Some of our improvements are;
  • being able to list as an Auction
  • a more detailed and easily browsable category section,
  • being able to exchange feedback,
  • Site News section,
  • new interface,
  • and much more.
The only thing you will need to do, as a one time thing, is recreate your account on our website.
Please keep in mind that we are giving a FREE Turkey ticket. Please check our website for details.
Best wishes,
dau2.com
Nasýl Ürün Satarým?

Üye olduktan sonra ana sayfada bulunan “Ürün Sat” kutusunun üzerine veya Buraya Týklayýn. Açýlan sayfada sizden istenilen boþluklarý doldurun (toplam 7 basamak) ve son sayfaya geldiðiniz zaman (6. basamak) “Þimdi listele” tuþuna basýn. 7. basamak olarak da “Ürününüz #_ _ _ aktivasyon numarasý ile iþleme konulmuþtur. Teþekkür eder, iyi alýþveriþler dileriz.” yazýsýný göreceksiniz.

Nasýl Satýn Alýrým?

eKIBRIS.com’da listelenmiþ ürünleri iki türlü satýn alabilirsiniz. Hemen Al seçeneðine týklayarak satýcýnýn verdiði Hemen Al fiyatýndan satýn alabilirsiniz veya ürüne teklif sunup sunduðunuz teklif fiyatýna bitmesini bekleyebilirsiniz.

Nasýl Arama Yaparým?
Anasayfadaki arama motorundan aradýðýnýz ürünle ilgili anahtar kelime yazarak ürünü bulabilirsiniz.
Yazdýðýnýz anahtar kelime tüm kategorileri ve sitede listelenmiþ aktif ürünleri tarayacaktýr. Daha detaylý bir arama için site anasayfasýnda, sað üst köþede bulunan arama motorunun üzerindeki “Detaylý Arama” kelimesinin üzerine týklayarak detaylý arama sayfasýnda aramanýzý yapabilirsiniz. Detaylý arama sayfasýnda, listelenen ürünlerin yaný sýra, satýcýlarý, alýcýlarý ve dükkanlarý da arayabilirsiniz.

Eðer herhangi bir kategori içinde daha detaylý bir arama yapmak istiyorsanýz sol tarafta bulunan "Kategoriler" kolonundan bir kategori üzerine týklayýn. Seçtiðiniz kategori altýnda listelenmiþ ürünleri liste halinde görebileceðiniz gibi, bu ürünler arasýnda daha detaylý bir arama yapmak istiyorsanýz yine ayný sayfanýn üst bölümündeki detaylý arama motorunu kullanabilirsiniz.
Arama yaparken, aradýðýnýz ürünün;
Ürün ararken, satýcýnýn ürününe anahtar kelime olarak neleri yazmýþ olabileceði ve eþanlamlý kelimelerin kullanýlmýþ olabileceðini düþünmek de yardýmcý olacaktýr.

Ayrýca anasayfada bulunan “Dükkanlar” kutusuna týklayýp eKIBRIS.com’daki dükkanlarý dolaþabilir veya dükkanlar arasýnda arama yapabilirsiniz.

Nasýl Üye Olurum?
Siteye kayýt olabilmek icin 18 yaþýndan büyük olmanýz gerekir. Hesabýnýzý yaratmak için site anasayfasýnda, en üstte bulunan “Üye Ol” kutusunun üzerine veya Buraya Týklayýn. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra “Kayýt Ol”a týklayýn. Üye kaydýnýz gerçekleþecektir.